ПОСТ-ОПЕРАТИВЕН РЕЖИМ, СЛЕД ИЗВАЖДАНЕ НА ЗЪБ

Марлята се стиска върху раната от извадения зъб за около 20 минути.

Може да се храните 2 часа след интервенцията.

До края на деня, след интервенцията абсолютно се забранява пушенето.

След като се извади марлята от устата, до 48 часа след това се забранява изплакването с каквито и да било разтвори или отвари.

Забранява се изсмукването от раната, както и всякакви опити за “почистване” с клечки, четки и т.н. Ежедневната грижа за зъбите започва 24 часа след манипулацията, без да се включва раневия участък.

През следващите 48 часа след манипулацията е важно да се спазва стриктна лична хигиена по време на хранене - със старателно измити ръце и прибори.

Забранява се в първите 48 часа след манипулацията консумацията на горещи храни и напитки. Последните могат да се консумират с температура не по-висока от телесната.

Забранява се на пациента в първите 48 часа след манипулацията извършването на физически упражнения и действия, свързани със значително физическо натоварване.

Ако лекуващият стоматолог е изписал антибиотик, той се започва в деня на манипулацията, по указана схема. При лечение с повечето антибиотици се забранява употребата на алкохол.

При наличие на следоперативни болки, може да се консултирате с лекуващия стоматолог за назначаване на обезболяващи (напр. Aulin, Nimesil или др.) при нужда.

При наличие на повишена телесна температура 24 часа след манипулацията, незабавно се свържете с вашия стоматолог, за консулация и уточнение на лечението.

Ако изваждането на зъба е протекло затруднено, Вашият стоматолог може да препоръча налагане на хладни компреси с лед, с оглед избягване на евентуален пост-оперативен оток.

Ако по време на манипулацията се е наложило зашиване на раната, конците следва да се свалят в 7-10 дневен срок (в зависимост от преценката на лекуващия).

Манипулацията се извършва под локална (местна) анестезия. Понякога, макар и рядко, е възможно да се появи световъртеж и унесеност. В този случай, пациентът трябва да бъде придружаван и да не управлява МПС.